89028 PCI Card > 4 x external + 1 x internal USB 2.0A n s c h l ü s s e : e x t e r n : 4 x U S B 2 . 0 T y p - A B u c h s e i n t e r n : 1 x U S B 2 . 0 T y p - A B u c h s e (i s t g e k o p p e l t mi t d e m 1 . e x t e r ne n U S B P o r t ) 1 x 4 Pi n U S B 2 . 0 P f o s t e n s t e c k e r (i s t g e k o p p e l t mi t d e m 1 . e x t e r ne n U S B P o r t ) 1 x 3 2 - B i t P C I S t a n d a r d 2 . 2 C h i p s a t z : V I A D at e n t r a n s f e r r ate b i s z u 4 8 0 M b / s U n t e r s t ü t z t E H C I u n d U H C I S t a n d a r d s • Pl u g & P l a y W i nd o w s 7 / 7 - 6 4 / 8 / 8 - 6 4 / 8 . 1 / 8 . 1 - 6 4 / 1 0 / 1 0 - 6 4 , L i n u x K e r n e l 3 . 1 6 P C mi t e i n e m f r e i e n P C I S t e c k p l a t z C o n n e c t o r : e x t e r n a l : 4 x U S B 2 . 0 T y p e - A f e m a l e i n t e r n a l : 1 x U S B 2 . 0 T y p e - A f em a l e ( sha r e d w i t h 1 s t e x t e r n a l U S B p o r t ) 1 x 4 p i n U S B 2 . 0 p i n h e a d e r m a l e ( sha r e d w i t h 1 s t e x t e r n a l U S B p o r t ) 1 x 3 2 - B i t P C I s t a n d a r d 2 . 2 C h i p s e t : V I A D a t a t r a n s f e r r ate u p to 4 8 0 M b / s S u p p o r t s E H C I a n d U H C I s t a n d a r d • Pl u g & P l a y W i nd o w s 7 / 7 - 6 4 / 8 / 8 - 6 4 / 8 . 1 / 8 . 1 - 6 4 / 1 0 / 1 0 - 6 4 , L i n u x K e r n e l 3 . 1 6 P C w i t h o n e f r e e P C I s l ot 8 9 0 2 8