89479 PCI Express Card > 2 x internal mSAT A A n s c h l ü s s e : i n t e r n : 2 x mS A T A S l o t s ( f ul l s i z e ) 1 x P C I E x p r e s s x 1 , V 2 . 0 C h i p s a t z : A s m e d i a A S M 1 0 6 1 F ü r 3 , 3 V mS A T A M o d u l e D at e n t r a n s f e r r ate b i s z u 6 G b / s B o o t f äh i g W i nd o w s 7 / 7 - 6 4 / 8 . 1 / 8 . 1 - 6 4 / 1 0 / 1 0 - 6 4 P C mi t e i n e m f r e i e n P C I E x p r e s s S t e c k p l a t z C o n n e c t o r : i n t e r n a l : 2 x mS A T A s l o t s ( f ul l s i z e ) 1 x P C I E x p r e s s x 1 , V 2 . 0 C h i p s e t : A s m e d i a A S M 1 0 6 1 F o r 3 . 3 V mS A T A m o d u l e D a t a t r a n s f e r r ate u p to 6 G b / s B o o t a bl e W i nd o w s 7 / 7 - 6 4 / 8 . 1 / 8 . 1 - 6 4 / 1 0 / 1 0 - 6 4 P C w i t h o n e f r e e P C I E x p r e s s s l ot 8 9 4 7 9