89557 PCI Express Card > 4 x Serial RS-232 A n s c h l ü s s e : e x t e r n : 2 x S e r i e l l R S - 2 3 2 D B 9 S t e c k e r 2 x S e r i e l l R S - 2 3 2 D B 9 S t e c k e r ( se p a r at e s S l o t bl e c h ) i n t e r n : 1 x P C I E x p r e s s x 1 , V 2 . 0 C h i p s a t z : AS I X A X 9 9 1 0 0 D at e n t r a n s f e r r ate b i s z u 2 3 0 , 4 K b / s F I F O : 2 5 6 b y te K o m p a t i be l mi t 1 6 C 9 5 0 U A RT W i nd o w s 7 / 7 - 6 4 / 8 . 1 / 8 . 1 - 6 4 / 1 0 / 1 0 - 6 4 P C mi t e i n e m f r e i e n P C I E x p r e s s S t e c k p l a t z C o n n e c t o r : e x t e r n a l : 2 x s e r i a l R S - 2 3 2 D B 9 m a l e 2 x s e r i a l R S - 2 3 2 D B 9 m a l e ( s e pa r ate r e a r b r a c k e t ) i n t e r n a l : 1 x P C I E x p r e s s x 1 , V 2 . 0 C h i p s e t : A S I X A X 9 9 1 0 0 D a t a t r a n s f e r r ate u p to 2 3 0 . 4 K b / s F I F O : 2 5 6 b y te C o m p a t i bl e w i t h 1 6 C 9 5 0 U A RT W i nd o w s 7 / 7 - 6 4 / 8 . 1 / 8 . 1 - 6 4 / 1 0 / 1 0 - 6 4 P C w i t h o n e f r e e P C I E x p r e s s s l ot 89557